ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดชัยนาท

ต้องการแสดงราคา
ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดชัยนาท
ขายโกดัง สินทรัพย์รอขายทุกธนาคาร ในจังหวัดชัยนาท

ค้นพบ 12 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-0-74
ที่ตั้ง : หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 10-0-20.00
ที่ตั้ง : สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-66.00
ที่ตั้ง : เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-2-25.00
ที่ตั้ง : โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-1-29.00
ที่ตั้ง : วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 5-0-0.00
ที่ตั้ง : วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-50.00
ที่ตั้ง : หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 9-0-99.10
ที่ตั้ง : ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 32-1-80.00
ที่ตั้ง : สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 13-0-9.00
ที่ตั้ง : บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 36-0-13.00
ที่ตั้ง : เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาทอำเภอในจังหวัดชัยนาท

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดชัยนาท เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดชัยนาท ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดชัยนาท ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดชัยนาท